Phát hiện tàu ngầm của Phát Xít Đức nằm lại trong rừng từ thế chiến thứ 2Chap 2.! Nathan cùng anh bạn già, đã phát hiện được một chiếc tàu ngầm của Phát Xít Đức, nằm lại trong khu rừng từ đệ nhị thế chiến.! Cùng theo dõi xem Nathan khám phá được gì trong tàu ngầm.!

source: https://tapkich.net.vn

Xem thêm các bài viết về Khai Khoáng: https://tapkich.net.vn/category/khai-khoang/

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *