Tạo ảnh với nền trong suốt bằng Photoshop

5 thoughts on “Tạo ảnh với nền trong suốt bằng Photoshop

  • Cho mình hỏi cách tạo file mới có size bằng với vùng chọn được không?
    Tạo 1 vùng chọn = công cụ Mtool (hình vuông) xong muốn xem size hoặc tạo 1 file mới = với kích thước đó thì phải làm sao? Lúc trước mình có học cô có chỉ mình rồi nhưng mà quên cách gì rồi, có thể giúp mình ko?

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *