Tạo mục lục – word 2007Trước khi tạo mục lục, cần chuẩn bị những thao tác sau:
– Định dạng các Heading cho các mức của mục lục.
– Định nghĩa mức trong Home – Paragraph – Multilevel List
– Các mức gắn với các Heading
– Vào References – Table of Contents – Insert table of contents ….Định dạng các thông số cần thiết.
Lưu ý:
– Format from: template
– Chọn no style cho Style based on trong mục Modified
Muốn update mục lục thì vào Update Table.
– Update page numbers only: chỉ cập nhật số trang
– Update entire table: Cập nhật tiêu đề cho các mức

Nguồn: https://tapkich.net.vn/

Xem thêm bài viết khác: https://tapkich.net.vn/category/cong-nghe/

2 thoughts on “Tạo mục lục – word 2007

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *