Tạo trang bìa đồ án tốt nghiệp

One thought on “Tạo trang bìa đồ án tốt nghiệp

  • anh ơi cho em hỏi là tạo khung trang bìa cho trang 1 rồi giờ xuống trang 2 vẫn còn khung trang bìa thì làm mất như nào ạ?

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *