Tập 92: Đề excel nâng cao 4 De07 – Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bảnBạn sẽ được hướng dẫn tự học để lấy chứng chỉ “Ứng dụng CNTT Cơ bản” của Bộ Giáo Dục Đào Tạo thay cho Chứng chỉ A/B/C theo Thông tư Liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông.
Khóa học này hoàn toàn miễn phí. Dù bạn không biết gì về máy tính, hãy cứ học, tôi sẽ chỉ cho bạn biết mọi thứ dư sức đê đi thi và đi làm việc sau này.
Tập 92: Đề excel nâng cao 4 De07 – Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản
Module 1: Hiểu biết công nghệ thông tin cơ bản
Module 2: Sử dụng máy tính cơ bản
Module 3: Xử lý văn bản cơ bản
Module 4: Sử dụng bảng tính cơ bản
Module 5: Sử dụng trình chiếu cơ bản
Module 6: Sử dụng internet cơ bản

Hoặc Xem toàn bộ khóa học:
Link tài liệu:

Keyword: chứng chỉ tin học, tin học bằng A, bằng B tin học, tự học tin học, chứng chỉ công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin, tự học máy tính, phổ cập tin học,…

Nguồn: https://tapkich.net.vn/

Xem thêm bài viết khác: https://tapkich.net.vn/category/cong-nghe/

13 thoughts on “Tập 92: Đề excel nâng cao 4 De07 – Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

 • 12. cho 2 vecto k cùng phương vt a va vt b. hãy dựng các vecto
  a/ 2vt a+vt b
  b/vt a-2vt b
  c/ -vt a+1/2vt b

 • 11. tam giác ABC có trọng tâm là G. ba điểm M,N,P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC và CA. cmr vtGM+vtGN+vtGP=vt0

 • 10. chứng minh rằng tam giác ABC và A'B'C' có cùng trọng tâm khi và chỉ khi vtAA'+vtBB'+vtCC'=vt0

 • 9. cho tam giác ABC. dựng vtAB'=vtBC, vtCA'=vtAB và vtBC'=vtCA
  a/ chứng minh A là trung điểm của B'C'
  b/chứng minh các đường thẳng AA',BB',CC' đồng quy

 • 8. cho tam giác ABC. trên các cạnh AB, AC lần lượt lấy các điểm E, F sao cho EB=2EA, 2AF=3FC. gọi G là điểm sao cho vt BC=2vtCG, M,N lần lượt là trug điểm EF và BC
  a/cmr: vtEB-vtCF= vtEC+vtFB=2vtMN
  b/cmr: vtAM=1/6vtAB+3/10vtAC và vtMN=1/3vtAB+1/5vtAC
  c/ phân tích vecto EG, vtFG theo 2 vecto AB và vtAC
  d/ chứng minh rằng 3 điểm E,F,G thẳng hàng

 • 6. Cho lục giác đều ABCDEG tâm O cạnh a.
  a/ Biểu diễn vecto AD theo 2 vt AB và vt AG
  b/ tính độ dài của vecto 1/2vtAB+1/2vtBC theo a

 • 5. cho M va N lần lượt là trung điểm của AB, CD của tứ giác ABCD. gọi G là trung điểm của MN
  cmr: nếu có một điểm O sao cho vtOG= 1/4(vtOA+vtOB+vtOC+vtOD) thì G là trung điểm của MN

 • 3. chứng minh rằng nếu 3 điểm A, B, C thẳng hàng thì sẽ có một số k sao cho vecto MC=(1-k).vtMA+k.vtMB, với một điểm bất kì

 • 2. cho tam giác ABC. tìm tập hợp các điểm M thỏa mãn từng điều kiện sau đây:
  a/ vecto MA= vecto MB
  b/ vecto MA+ vtMB+ vtMC=vt0
  c/ |vtMA+vtMB|=|vtMA+vtMC|
  d/ |vtMA+vtBC|=3/2|vtMA-vtMB|
  e/ |vtMA+vtBC|=|vtMA-vtMB|

 • 1. cho tam giác ABC và điểm M tùy ý. gọi A', B', C' lần lượt là điểm đối xứng của M qua các trug điểm K, I, J của các cạnh BC, CA, AB.
  a/ chứng minh 3 đt AA', BB', CC' đồng quy tại N
  b/ chứng minh khi M di động, MN luôn đi qua trọng tâm G của tam giác ABC.

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *