Thuyết minh : Dinh Thầy Thím vào ngày Tết Đoan Ngọ ……

One thought on “Thuyết minh : Dinh Thầy Thím vào ngày Tết Đoan Ngọ ……

  • Clip a làm về Dinh T.Thim thì rất ý nghĩa,nhưng thông tin a đưa ra là k 9 xác,họ k phải là vợ chồng mà mọi ngừơi hay gọi.. thông tin 9 xác là Cha Con.và 2 ngôi mộ đó cũng k phải là 2 ngôi mộ thật.ngôi mộ thật sự mà Thầy nằm k fải ở đó…c.ơn a đã làm clip.

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *