Thuyết minh phong tục người Thái,Mông ở Tây Bắc 2/3/18 – NgocTnu Nguyễn

3 thoughts on “Thuyết minh phong tục người Thái,Mông ở Tây Bắc 2/3/18 – NgocTnu Nguyễn

  • Thuyết minh vớ va vớ vẩn, người Thái Trắng và người Thái Đen, phân biệt theo quần cư sinh sống. Cũng như là về dòng họ. Dọc từ Sơn La lên đến Lai Châu có rất nhiều người Thái Trắng sinh sống

  • Cảm ơn về những video mà bạn đã chia sẻ. Có điều nhỏ này tôi lăn tăn chút khi bạn dùng chữ ' Khu tự trị' . Theo tôi được biết thì ở VN ko tồn tại đơn vị hành chính như vậy? Bạn có thể nói rõ hơn ko? Thanks.

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *