THVL | Xử lý hình sự tội gây ô nhiễm môi trườngVề xử lý tội gây ô nhiễm môi trường được quy định trong điều 235 của Bộ Luật hình sự nhiều ý kiến cho rằng cần hạ mức định lượng xả thải cũng như số lần vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Đồng thời tăng mức xử phạt nhằm đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa vi phạm.
Mọi đóng góp để chương trình hoàn thiện hơn vui lòng liên hệ:
Website:

Subscribe:
Facebook:
Google Plus: , sự ô nhiễm môi trường.

source: https://tapkich.net.vn

Xem thêm các bài viết về Xử Lý Chất Thải: https://tapkich.net.vn/category/xu-ly-chat-thai/

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *