Tính khấu hao tài sản cố định trong Excel – Hàm DDBCách dùng hàm DDB trong Excel để tính giá trị khấu hao của một tài khoản cho một thời hạn nhất định bằng cách dùng phương pháp kế toán giảm gấp đôi. Tính khấu hao tài sản cố định trong Excel – Hàm DDB
– Cú pháp: =DDB(Cost, Salvage, Life, Period, Factor)
Giải thích:
+ Cost: Nguyên giá tài sản cố định
+ Salvage: Giá trị còn lại của tài sản đến thời điểm tính khấu hao
+ Life: Thời hạn sử dụng tài sản
+ Period: Thời kỳ tính chi phí khấu hao.
+ Factor: là kiểm soát tỷ suất tính chi phí khấu hao, bỏ đối số này thì excel mặc định là 2
– Hai mục Life và Period phải được tính cùng thời điểm chẳng hạn: ngày, tháng, năm

Nguồn: https://tapkich.net.vn/

Xem thêm bài viết khác: https://tapkich.net.vn/category/cong-nghe/

One thought on “Tính khấu hao tài sản cố định trong Excel – Hàm DDB

  • Anh ơi, theo em thì số factor cho Tài sản có TGSD 3-4 năm: 1.5. còn 5-6 năm:2. trên 6 năm là 2.5 ạ. Nhưng anh làm là thời gian sử dụng 4 năm nhưng vẫn để 200%. Anh giải thích hộ em nhé. Cảm ơn anh rất nhiều vì bài giảng rất bổ ích.

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *