TLBB: Một cách nướng gà (Event Nướng Hỏa Kê)Tổ đội trên 4 người, lần lượt thay đổi đội trưởng để thả gà chưa chín ra, sau đó dùng lửa than để nướng qua các giai đoạn: không chín, chín 2 phần, chín 5 phần, chín 8 phần, chín mùi, chín khét (xong).
Tùy mỗi acc sẽ được thông báo giai đoạn chín nào thì nên ăn. Lúc đó ta dùng công cụ nấu nướng (dĩa và nĩa) để ăn, để được tối đa 2 Huy hiệu cảm ơn, nếu ăn không đúng thì được 1 huy hiệu thôi.

source: https://tapkich.net.vn

xem thêm các bài viết về Game Nấu Ăn: https://tapkich.net.vn/category/game-nau-an/

2 thoughts on “TLBB: Một cách nướng gà (Event Nướng Hỏa Kê)

  • Có một cách để nướng gà nữa là để yên đó (tức phơi nó ngoài mặt trời đó mà :)) ). Mình nói thật, hơi lâu hơn so với dùng than thôi.

  • Tổ đội trên 4 người, lần lượt thay đổi đội trưởng để thả gà chưa chín ra, sau đó dùng lửa than để nướng qua các giai đoạn: không chín, chín 2 phần, chín 5 phần, chín 8 phần, chín mùi, chín khét (xong). Tùy mỗi acc sẽ được thông báo giai đoạn chín nào thì nên ăn. Lúc đó ta dùng công cụ nấu nướng (dĩa và nĩa) để ăn, để được tối đa 2 Huy hiệu cảm ơn, nếu ăn không đúng thì được 1 huy hiệu thôi.

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *