Trang Phục Soraka Thần Chuối Đã Xuất Hiện – Đẹp Mê Hồnriot ra mắt nhóm trang phục Thần – Ma cho sự kiện quyết đấu cuối năm 2019
thành viên của nhóm Trật Tự là Karma, Nidalee và Soraka với dòng skin Dawn Bringer (tạm dịch là Thần Khí), nhóm Hỗn Loạn là Lee Sin, Vladimir và Soraka (tạm dịch là Ma Khí).
Đặc biệt nhất chúng ta có Nightbringer Lee Sin sẽ có phiên bản Hàng Hiệu của mình, riêng Soraka có luôn 2 trang phục thuộc cả 2 phe đối lập này
mọi người đăng ký kênh giúp mình nhé!!

source: https://tapkich.net.vn

Xem thêm các bài viết về Thông Tin và Truyền Thông: https://tapkich.net.vn/category/thong-tin-va-truyen-thong/

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *