Tự động up bài từ wordpress lên fanpage facebook với NextScripts: Social Networks Auto-PosterTự động up bài lên fanpage facebook với NextScripts: Social Networks Auto-Poster

Bài viết trên web:

Plugin NextScripts: Social Networks Auto Poster là plugin tự động lên mạng xã hội tốt nhất, bản miễn phí chỉ được đăng 1 tài khoản, tuy nhiên với bản trả phí thì bạn có thể đăng tối đa không giới hạn tài khoản mạng xã hội

Nguồn: https://tapkich.net.vn/

Xem thêm bài viết khác: https://tapkich.net.vn/category/cong-nghe/

3 thoughts on “Tự động up bài từ wordpress lên fanpage facebook với NextScripts: Social Networks Auto-Poster

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *