Tự học Excel: HLOOKUP + VLOOKUP kết hợp với IF | Đề thi mẫu CCA Tin Học phần Excel#Excel360do #Word360do
File download:

Phần Excel trong Một đề thi CCA Tin Học nếu biết cách làm, chúng ta có thể hoàn thành trong thời gian rất nhanh. Ở trình độ A, những câu hỏi dạng khó thường là các câu hỏi cần phối hợp giữa các hàm tìm kiếm (LOOKUP) với hàm IF.
Video này hướng dẫn các bạn giải một đề thi như thế.

Nguồn: https://tapkich.net.vn/

Xem thêm bài viết khác: https://tapkich.net.vn/category/cong-nghe/

2 thoughts on “Tự học Excel: HLOOKUP + VLOOKUP kết hợp với IF | Đề thi mẫu CCA Tin Học phần Excel

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *