Ứng dụng CNTT cơ bản | 01.10.2017 | Đề 6 | Excel | VLOOKUP kết hợp phím "&" để nối chuỗi ký tựĐể nối chuỗi hay nối hàm, hãy dùng ký tự & các bạn nhé 🙋‍♂️

Trang cá nhân (Google Site):
Mình chia sẻ kinh nghiệm làm bài, đề thi, file mẫu, file gợi ý tại đây nhé.

Tóm tắt các câu trong đề:
(Nếu dùng máy tính, bạn có thể click vào mốc thời gian để xem ngay câu đó)
✔️ Câu 1: (0:11) Dò tìm theo cột (VLOOKUP), nối chuỗi (&) kết hợp điều kiện (IF)
✔️ Câu 2: (2:01) Dò tìm theo cột (VLOOKUP) kết hợp điều kiện (IF)
✔️ Câu 3: (3:17) Xét điều kiện (IF) kết hợp hàm luận lý (AND)
✔️ Câu 4: (4:18) Thành tiền có điều kiện (IF) kết hợp hàm luận lý (AND)
✔️ Câu 5: (5:15) Tính toán đơn giản. Định dạng 1,000 đồng (FORMAT CELLS…)
✔️ Câu 6: (6:22) Sắp xếp bảng tính (SORT)
✔️ Câu 7: (6:49) Thống kê có điều kiện (SUMIF)

#NguyenTranDaThu #TinHocVanPhong #ChungChiTinHoc

Nguồn: https://tapkich.net.vn/

Xem thêm bài viết khác: https://tapkich.net.vn/category/cong-nghe/

7 thoughts on “Ứng dụng CNTT cơ bản | 01.10.2017 | Đề 6 | Excel | VLOOKUP kết hợp phím "&" để nối chuỗi ký tự

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *