Ứng dụng CNTT cơ bản | 16.04.2017 | Đề 1 | Excel | Vừa VLOOKUP, vừa HLOOKUP trong 1 công thức!Đề Excel này gần như giống hệt với đề 21/04/2019 (Đề 1), các bạn có thể tham khảo công thức nhé 🙋‍♂️.

Trang cá nhân (Google Site):
Mình chia sẻ kinh nghiệm làm bài, đề thi, file mẫu, file gợi ý tại đây nhé.

Tóm tắt các câu trong đề:
(Nếu dùng máy tính, bạn có thể click vào mốc thời gian để xem ngay câu đó)
✔️ Câu 1: (0:18) Dò tìm theo cột (VLOOKUP) kết hợp dò tìm theo hàng (HLOOKUP) kết hợp phím &
✔️ Câu 2: (2:14) Dò tìm theo cột (VLOOKUP) kết hợp điều kiện lựa chọn (IF)
✔️ Câu 3: (3:16) Thành tiền có điều kiện (kết hợp AND)
✔️ Câu 4: (4:30) Xét điều kiện (IF kết hợp AND)
✔️ Câu 5: (5:07) Sắp xếp bảng tính (SORT)
✔️ Câu 6: (5:46) Định dạng VND (FORMAT CELLS…)
✔️ Câu 7: (6:10) Thống kê có nhiều điều kiện (SUMIFS)

#NguyenTranDaThu #TinHocVanPhong #ChungChiTinHoc

Nguồn: https://tapkich.net.vn/

Xem thêm bài viết khác: https://tapkich.net.vn/category/cong-nghe/

2 thoughts on “Ứng dụng CNTT cơ bản | 16.04.2017 | Đề 1 | Excel | Vừa VLOOKUP, vừa HLOOKUP trong 1 công thức!

  • chào anh! em không biết làm sao để fill color kèm hoa văn của cái bóng đổ trong đề bài khóa 229 đề số 3. tìm hoài mà cái hoa văn đó chỉ có trong phần paragraph, không có trong wordart. ;(

  • anh ơi, làm sao tạo bóng đổ cho hoa mai trong phần word ngày 16.04.2017 đề 1 vậy? cảm ơn.

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *