Ứng dụng CNTT cơ bản | Khoá 243 | Đề 1 | Excel | Đúng thì VLOOKUP, sai cũng VLOOKUP?Có những câu đọc qua trông rất khó hiểu.
Nhưng hãy cố gắng suy nghĩ nó theo hướng thật đơn giản, như câu 1 đề này các bạn nhé. 🙋‍♂️

Trang cá nhân (Google Site):
Mình chia sẻ kinh nghiệm làm bài, đề thi, file mẫu, file gợi ý tại đây nhé.

Tóm tắt các câu trong đề:
(Nếu dùng máy tính, bạn có thể click vào mốc thời gian để xem ngay câu đó)
✔️ Câu 1: (1:09) Dò tìm ký tự đầu (LEFT) theo cột (VLOOKUP) kết hợp điều kiện (IF)
✔️ Câu 2: (3:07) Dò tìm ký tự đầu (LEFT) theo cột (VLOOKUP) kết hợp điều kiện (IF)
✔️ Câu 3: (4:00) Thành tiền có điều kiện (IF) có biểu thức logic (OR)
✔️ Câu 4: (5:18) Xét điều kiện đơn giản (IF)
✔️ Câu 5: (6:00) Định dạng 1,000 đồng (FORMAT CELLS…)
✔️ Câu 6: (6:42) Sắp xếp bảng tính (SORT)
✔️ Câu 7: (7:23) Thống kê có điều kiện (SUMIF)

#NguyenTranDaThu #TinHocVanPhong #ChungChiTinHoc

Nguồn: https://tapkich.net.vn/

Xem thêm bài viết khác: https://tapkich.net.vn/category/cong-nghe/

2 thoughts on “Ứng dụng CNTT cơ bản | Khoá 243 | Đề 1 | Excel | Đúng thì VLOOKUP, sai cũng VLOOKUP?

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *