Văn bản khác nhau, địa phương đề nghị không thu hồi tiền hỗ trợ cho giáo viênỦy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản giải trình và xin ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ về xử lý phát sinh thu hồi kinh phí hỗ trợ theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP.  Địa phương này cũng đã có văn bản gửi các huyện về việc chỉ đạo dừng chi trả theo chế độ tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP đối với các đối tượng không đúng với hướng dẫn của Bộ Nội vụ từ tháng 4 năm 2019.  Văn bản “đá nhau”  Trước đó, vào tháng 8/2018, Bộ Nội vụ có công văn về việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở các huyện nghèo giai đoạn 2018 – 2020.  Theo đó, Bộ Nội vụ hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức công tác ở các xã thuộc huyện nghèo (ba huyện của Quảng Nam gồm:  Bắc Trà My, Nam Trà My, Đông Giang) có trong danh sách quy định tại quyết định 275/QĐ-TTg ngày 7/3/2018 thuộc đối tượng được hưởng chính sách quy định tại Nghị định 116.  Chiếu theo quy định này, nhiều giáo viên miền núi, cán bộ công chức, viên chức đang làm việc tại khu vực nói trên nhận được một khoản tiền hỗ trợ.  Với nhiều giáo viên có thâm niên công tác lâu năm tại miền núi thì có người nhận được trên 100 triệu đồng.  Tuy nhiên, đến đầu tháng 3/2019, Bộ Nội vụ lại có công văn hướng dẫn về việc cán bộ, công chức, viên chức công tác tại địa bàn đặc biệt khó khăn (các xã khu vực 3, thôn đặc biệt khó khăn) đã được phê duyệt tại Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ;  Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020 thuộc huyện nghèo (nhóm 2) trong danh sách quy định tại quyết định 275/QĐ-TTg mới thuộc đối tượng được hưởng chính sách quy định tại Nghị định 116.  Căn cứ theo hướng dẫn này thì các xã thuộc khu vực II, khu vực I và các thôn không thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện Bắc Trà My, Nam Giang, Đông Giang không thuộc đối tượng hưởng chính sách theo quy định tại Nghị định 116.  Do đó, những giáo viên ở các vùng trên phải hoàn trả lại số tiền hỗ trợ đã nhận.  Sự bất nhất trong chính sách này đã khiến nhiều giáo viên lo lắng, bởi số tiền nhận được đã sử dụng trang trãi cuộc sống.  Đề nghị không thu hồi  Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cho hay, qua tổng hợp tình hình của các địa phương, việc thu hồi kinh phí đã chi trả là rất khó khăn và các địa phương đề nghị không thu hồi;  Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết số tiền phải thu hồi của từng cá nhân là tương đối lớn. Và đa số đối tượng đang sinh sống tại địa bàn khó khăn khi có nguồn hỗ trợ đã chi tiêu, mua sắm các vật dụng cần thiết giải quyết đời sống, điều kiện sinh hoạt, một số đối tượng đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác.  Quảng Nam đề nghị Bộ Nội vụ chủ trì làm việc với Bộ Tài chính xem xét trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc hướng dẫn triển khai thực hiện chỉ trả không đúng đối tượng.  Và tổng hợp tình hình thực hiện thu hồi kinh phí theo khoản 3 công văn số 1044/BNV-TL ngày 11/3/2019 tại Quảng Nam để xem xét giải quyết;  Hoặc báo cáo cấp có thẩm quyề

source: https://tapkich.net.vn

Xem thêm các bài viết về Xây Dựng: https://tapkich.net.vn/category/xay-dung/

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *