VTC14_Ngư dân yên tâm vươn khơi nhờ máy lọc nước biển(Truyền hình VTC14) – Lần đầu tiên, những ngư dân Phú Yên có thể an tâm bám biển mà không phải mang theo nước ngọt và lo thiếu nước ngọt nếu phải kéo dài chuyến biển. Kết quả này có được là nhờ công nghệ lọc nước biển thành nước ngọt đã được áp dụng thử nghiệm thành công.

Nguồn: https://tapkich.net.vn/

Xem thêm bài viết khác: https://tapkich.net.vn/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *