[ Word 2013/2016] – Hướng dẫn tạo mục lục (nội dung, hình ảnh, bảng biểu)Tải bài tập word liên quan trong video để thử nghiệm:
– Tạo Table of contents (mục lục) cho nội dung tài liệu
Cách 1: sử dụng các Style có sẵn (heading1, heading2, heading3,..)
Cách 2: sử dụng các Style tự tạo

– Tạo Table of Figures cho Hình ảnh
Có 2 cách:
 Cách 1 sử dụng Caption của Hình ảnh
 Cách 2 sử dụng Style tự tạo
– Tạo Table of Figures cho Bảng biểu
Cách 1: sử dụng Caption của Bảng (table)
Cách 2: sử dụng style tự tạo
#MS_IT

Nguồn: https://tapkich.net.vn/

Xem thêm bài viết khác: https://tapkich.net.vn/category/cong-nghe/

One thought on “[ Word 2013/2016] – Hướng dẫn tạo mục lục (nội dung, hình ảnh, bảng biểu)

  • Tải bài tập word liên quan trong video để thử nghiệm: https://drive.google.com/drive/folders/16Xau4f2rtBT1LMqEpE9Kq3TB9ODxpNCv?usp=sharing

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *