Word 2016 Bài 2: Chèn ảnh vào mọi vị trí, vẽ hình trong word

3 thoughts on “Word 2016 Bài 2: Chèn ảnh vào mọi vị trí, vẽ hình trong word

  • Làm sao để sửa được clip art bị lỗi để chèn ảnh vào ai giúp mình với

  • a ơi làm sao viết được tiếng việt có đấu vậy e chỉnh time new roman rồi vẫn chưa gõ đc

  • sao phần vẽ hình mình chỉnh xong không chọn group được, do mình ko tick được cả 3 cái như bạn. cho mình hoi với

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *