Xóa Header và Footer không cần thiết trong file PDFKhi sử dụng file pdf có một số phiền toái là ta không chỉnh sửa được một số chỗ. Có thể là các header hoặc footer là không cần thiết hoặc các hình vẽ ta muốn bỏ đi. Video hướng dẫn xóa các dòng này một cách rất dễ. Với phần mềm Foxit PhantomPDF, chức năng Advanced Editor.
Các bạn có thể Doanload phần mềm tại:

Key (khóa) để active phần mềm: vui lòng email cho mình: [email protected]

Nguồn: https://tapkich.net.vn/

Xem thêm bài viết khác: https://tapkich.net.vn/category/cong-nghe/

One thought on “Xóa Header và Footer không cần thiết trong file PDF

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *