Hello Kitty đua xe/ Hello Kitty Racing Adventures/ game kids6Đây là một trò chơi đua xe sáng tạo độc đáo cho tất cả mọi người mà yêu thương Hello Kitty và nhân vật Sanrio khác. Nó là một trò chơi đơn giản để bắt đầu và khi bạn tiến sang các nước khác nhau hoặc thậm chí mức độ tiên tiến trong mỗi chủ đề, nhiều thách thức đều có phần trong đó sẽ kiểm tra kỹ năng của bạn.
link game :
game học chữ số và màu sắc*:
game Gấu Trúc Nhỏ Trang Điểm Công Chúa:

source: https://tapkich.net.vn

xem thêm các bài viết về Game Đua Xe: https://tapkich.net.vn/category/game-dua-xe/

26 thoughts on “Hello Kitty đua xe/ Hello Kitty Racing Adventures/ game kids6

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *