BAI TAP EXCEL NANG CAO – K38Link dữ liệu:
0:22 : Ngày nhập xuất
1:15 : Tên Hàng / Nước sản xuất
7:03 : Số lượng
9:17 : Đơn Giá
17:46 : Thành tiền
21:12 : Khuyến mãi
25:27 : Sắp xếp
26:26 : Trích lọc
30:14 : Tô Màu
34:26 : Thống kê
41:25 : Biểu đồ
42:21 : PivotTable
44:47 : Mật khẩu

Nguồn: https://tapkich.net.vn/

Xem thêm bài viết khác: https://tapkich.net.vn/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *