Cách đánh số trang từ trang thứ 2

3 thoughts on “Cách đánh số trang từ trang thứ 2

  • chú cho cháu hỏi. có cách nào mình chỉ đánh số trang ở 2 trang đầu thôi không ạ. vì cháu chỉ cần đánh số trang của 2 trang đầu thôi ạ

  • Cảm ơn chú 🙂 làm cái này rắc rối thật, nhưng xem xong video của chú cháu cũng làm đc

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *