Cách thay đổi font chữ và cỡ chữ mặc định trọng Excel 2003, 2007, 2010, 2013 ✔️✅ Thay đổi font chữ và cơ chữ mặc định trong các phiên bản excell
✅ Với Excel 2013, 2010, 2016: Vào File – Option. Tab General, mục Use this as the default font bạn thay đổi thành font chữ mình thích, nhấn OK và OK 1 lần nữa.
✅ Với Excel 2007: Nhất nút Office Button hình tròn, chọn Excel Option. Tab Popular sau đó làm tương tự với excel 2010
✅ Excel 2003: Chọn menu Tools – Options, chọn tab Ganeral tại mục Standard Font, lựa chọn font chữ và cỡ chữ rồi nhấn OK

✅ XEM THÊM ✅
✔️ Chuyển chữ thường thành chữ hoa trong word và excel:
✔️ Hướng dẫn in 2 mặt chẵn, lẻ trong Excel 2010 không cần phần mềm:
✔️ Ẩn, hiện thanh Ribbon trong excel 2003, 2007, 2010, 2013, 2015,….:
✔️ Thay đổi font chữ và cơ chữ mặc định trong các phiên bản excell:
✔️ Cố định tiêu đề hàng và cột trong Excel 2003:
✔️ Tạo chỉ số trên, chỉ số dưới, công thức hóa học trong Excel:
✔️ Tạo mật khẩu cho file Excel 2003, 2007, 2010, 2013:
✔️ Tùy biến đường kẻ Gridlines trong excel 2003, 2007, 2010, 2013:
✔️ Cách tách họ và tên trong trong Excel:

Nguồn: https://tapkich.net.vn/

Xem thêm bài viết khác: https://tapkich.net.vn/category/cong-nghe/

3 thoughts on “Cách thay đổi font chữ và cỡ chữ mặc định trọng Excel 2003, 2007, 2010, 2013 ✔️

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *