Cách tính khấu hao tài sản trong Excel – Hàm DBCách dùng hàm DB tính khấu hao tài sản cố định trong Excel, tính khấu hao cho tài sản sử dụng theo hướng khấu hao giảm dần cho từng kỳ cố định tại một thời điểm nhất định, cách tính khấu hao tài sản cố định trong excel

Nguồn: https://tapkich.net.vn/

Xem thêm bài viết khác: https://tapkich.net.vn/category/cong-nghe/

3 thoughts on “Cách tính khấu hao tài sản trong Excel – Hàm DB

  • Giải chưa chính xác rồi bạn ơi, cái tính khấu hao của năm 1 là ok. Nhưng bạn copy sang các năm tiếp là sai.
    Bởi vì các năm tiếp là tính khấu hao cả năm (chứ không chỉ khấu hao 9 tháng như năm 1)
    Thế nên không có phần "month" là 9 như ở công thức năm nhất nữa.
    Bạn xem lại nhé.

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *