[Excel 2013] Bài 14: Định dạng dữ liệu số trong excel

One thought on “[Excel 2013] Bài 14: Định dạng dữ liệu số trong excel

  • Máy tính của mình chỗ định dạng number nó hiện dấu chấm mà ko phải dấu phẩy giờ làm sao ah

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *