Gà chọi hữu độ: Ô cánh tía chân vàng xương 2,73kg zalo 0392896067

2 thoughts on “Gà chọi hữu độ: Ô cánh tía chân vàng xương 2,73kg zalo 0392896067

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *