Hướng dẫn sử dụng hàm Countif, Countifs



Cách dùng hàm Countif, Countifs trong excel. Hướng dẫn sử dụng hàm đếm dữ liệu có điều kiện Countif, Countifs trong Excel, hàm thống kê trong excel, các hàm thống kê trong excel, cách dùng hàm countifs, cách sử dụng hàm countif

Nguồn: https://tapkich.net.vn/

Xem thêm bài viết khác: https://tapkich.net.vn/category/cong-nghe/

6 thoughts on “Hướng dẫn sử dụng hàm Countif, Countifs

 • Mình có bảng sau: 2 cột ( độ tuổi và giới tính)
  Độ tuổi Giới tình
  67 Nam
  58 Nam
  45 Nữ
  18 Nam
  15 Nữ
  43 Nam
  40 Nữ
  14 Nữ
  Mình muốn tính số nam, nữ >=14 tuổi, thì phải làm thế nào? chỉ giúp mình với. Cảm ơn!

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *