(iTips) Tạo ảnh Double Exposures trên Photoshop CC 2015Double Exposures là một phong cách chơi ảnh mới mang lại nhiều ấn tượng mới lại cho bức ảnh. Double Exposures có thể được tạo trực tiếp trên máy ảnh và trên các phần mềm chỉnh sửa ảnh!

Tuts này sẽ giới thiệu và hướng dẫn sử dụng một công cụ tạo Double Exposures trên Photoshop – Double Exposure Kit của SparkleStock, rất dễ dàng, nhanh chóng và mang lại hiệu quả ấn tượng cho người sử dụng!

Công cụ sử dụng:
Photoshop CC 2015:
Double Exposure Kit:
Music:

@iFilmmaking

Nguồn: https://tapkich.net.vn/

Xem thêm bài viết khác: https://tapkich.net.vn/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *