Lô máy phát điện nhật bãi Honda chạy dầu 12kw làm mát két nước êm như xe cup. LH 0947253367

24 thoughts on “Lô máy phát điện nhật bãi Honda chạy dầu 12kw làm mát két nước êm như xe cup. LH 0947253367

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *