Sử dụng Multilevel List để đánh số thứ tự và tạo mục lục tự động trong word 2010Các bạn có thể tải file mẫu ở liên kết sau:
File kết quả để thiết lập:
Tham khảo chi tiết bài viết tại:
Sử dụng Mutilevel List trong word giúp chúng ta quản lý các văn bản lớn như các bài báo cáo tiểu luận, khoá luận, luận văn, sách, . . . một cách dễ dàng, đặc biệt là giúp việc tạo mục lục tự động cho văn bản nhanh và hiệu quả.

Nguồn: https://tapkich.net.vn/

Xem thêm bài viết khác: https://tapkich.net.vn/category/cong-nghe/

3 thoughts on “Sử dụng Multilevel List để đánh số thứ tự và tạo mục lục tự động trong word 2010

  • Cảm ơn bạn. Mình làm theo thì có 1 trục trặc là ở mục 1, Ko có mục con 1.1, 1.2…đến mục 3 thì mới có mục 3.1, 3.2.. nhưng nếu chọn đến heading 2 của mục 3.1 thì văn bản lại hiện đánh 1.1 thay vì hiện 3.1. Làm thế nào khắc phục được bạn?

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *