Tin học 10: Nội dung: Công cụ hỗ trợ soạn thảo và cách tạo bảngTin học 10: Nội dung: Công cụ hỗ trợ soạn thảo và cách tạo bảng
Nội dung bài học:
+ Tìm kiếm, thay thế trong gõ tắt, cách tạo bảng và các thao tác với bảng trong word 2003, word 2007, word 2010, word 2013, word 2016, word 2019
#tinhoc10 #taobang

Nguồn: https://tapkich.net.vn/

Xem thêm bài viết khác: https://tapkich.net.vn/category/cong-nghe/

24 thoughts on “Tin học 10: Nội dung: Công cụ hỗ trợ soạn thảo và cách tạo bảng

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *