Ứng dụng CNTT nâng cao | 16.04.2017 | Đề 2 | PowerPoint | Tạo CUSTOM SHOW slide. CUSTOM SHOW là gì?

4 thoughts on “Ứng dụng CNTT nâng cao | 16.04.2017 | Đề 2 | PowerPoint | Tạo CUSTOM SHOW slide. CUSTOM SHOW là gì?

  • Anh Thư cho em hỏi. Nếu đề có yêu cầu là thiết lập custom show cho từng phần và khi trình chiếu xong từng phần thì TỰ ĐỘNG quay về slide ban đầu. Vậy cái TỰ ĐỘNG quay về mình làm sau anh nhỉ?

  • Thư ơi cho mình hỏi custom show tính năng để làm gì vậy . Mình thấy nó đâu ảnh hưởng gì đến powerrpoint đâu ??

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *