Ứng dụng CNTT nâng cao | 16.4.2017 | Đề 1 | Excel | DATA TABLE 1 BIẾN kết hợp DSUM như thế nào?

8 thoughts on “Ứng dụng CNTT nâng cao | 16.4.2017 | Đề 1 | Excel | DATA TABLE 1 BIẾN kết hợp DSUM như thế nào?

  • Thư ơi mình làm theo Thư thì ra kết quả giống Thư vậy, nhưng so với đề thì kết quả cột THÀNH TIỀN ko có giống như đề thi (sai KQ ở 1 số dòng, ở phần *10%) , vậy cách làm công thức tính thành tiền có sai ko nhỉ ?

    Công thức chung:
    =G4:G15*H4:H15*IF((G4:G15>10)+(DAY(D4:D15)<=15);0,9;1)

  • Hix sao đề Excel NC khó mà dài quá vậy a… + vs * là tương đương với hàm OR và AND ấy hak

  • 1:12 thầy giáo chỉ mình cách đặt tên chi tiết hơn ạ. mình đặt tên xong rồi ấn phím nào để lưu hay không? trong clip không nhắc mà mình cũng không biết đường. Mình làm hàm này cứ bị error, mình kiểm tra lại mãi nghĩ chỉ có bước đặt tên này là nghi vấn.

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *